Türkiye'de Şirket Kurmak

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://companyglobal.com/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Türkiye'de Şirket Kurmak

Türkiye, şirket kurmak için tercih edilmesi gereken en önemli ülkelerden biridir. Coğrafi konumu itibari ile Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan ve aynı zamanda ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi olan Türkiye vergi sistemi, devlet teşvikleri ve ekonomik yapısıyla şirket kurmak isteyen girişimcilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Türkiye’de hem yerel yatırımcılar hem de yabancı yatırımcılar aynı hak ve yükümlülüklere tabidir. Yabancı yatırımcıların hakları, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile düzenlenir. İlgili kanun ile yabancı yatırımların özendirilmesi ve korunması amaçlanmıştır.

Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili kanun kapsamında;

Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.

Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

Limited Şirketi kurabilmek için asgari sermaye ise 10.000 TL dir.
https://companyglobal.com/wp-content/uploads/2023/01/almanyada-is-kurmak-companyglobal3.png
https://companyglobal.com/wp-content/uploads/2023/01/abd-is-kurmak-companyglobal1-1.jpg

Bir limited şirket, şirket unvanını ve önceden belirlenmiş (sabit) sermayesini oluşturmuş, şirket varlıklarıyla sınırlı yükümlülüğe sahip bir veya daha fazla gerçek kişi veya tüzel kişiyle kurulur. Pay sahibi olan kişiler limited şirkete karşı sermaye payları ile sorumludur. Bir limited şirket, asgari sermaye ile en az bir ve en fazla elli gerçek ve tüzel kişi ortaktan oluşturulabilir. Yine ortakların tamamı yabancı uyruklu olabilmekte ve müdürlerin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olması şartı aranmamaktadır.

Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türlerinden biri limited şirkettir. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesine göre, “Limited şirket, bir ya da daha fazla gerçek/tüzel kişi tarafından ticaret unvanı çatısı altında kurulan şirket tipidir. Mevcut yasaya göre başlıca vergi tipleri ise; Kurumlar Vergisi, oranı %23 Katma Değer Vergisi (KDV), oranı %18’dir.

https://companyglobal.com/wp-content/uploads/2022/12/man-woman-1-min.png

Hızlı Talep Formu

Sizleri dinliyoruz, ihtiyacınızı analiz ediyoruz. Ardından ihtiyacınıza uygun hizmet için gerekli belgeleri talep edip kurulum işlemlerini tamamlıyoruz