Blog

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Vergi ve HukukTemmuz 14, 20230

Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, işletmeler tarafından belirli bir dönemde elde edilen kazançlar üzerinden alınan bir vergidir.

İşletmeler tarafından kazanılan farklı kâr seviyeleri için farklı kurumlar vergisi yüzdeleri alınır. Beyannamenin verildiği ay sonuna kadar vergi ödemesi yapılmalıdır. Her yıl Nisan ayı sonuna kadar vergi dairesine verilen kurumlar vergisini belirli koşul ve günler içerisinde erteleyebilirsiniz. Kurumlar vergisi genellikle bir şirketin gelirleri üzerinden belli giderlerin indirimleri yapıldıktan sonra alınır. Nelerin gider olarak sayılıp indirim yapılabileceği aşağıdaki gibidir:

 • Kurulum giderleri
 • İhraç giderleri
 • Toplantı giderleri
 • Sigorta giderleri
 • Komandite ortağın kâr payı (buradan edinilen kazanç, ticari kazançtır.)
 • Yapılan bağış giderleri
 • Sponsorluk giderleri

Tam tersi durumdaki giderler yani iadesi yapılmayan giderler ise şöyledir:

 • Para cezaları
 • Tazminatlar
 • Taşıt giderleri
 • Ödenen faiz giderleri
 • Dağıtılmış olan kazanç giderleri

Birçok ülke işletmelerin vergi sürecini kolaylaştırmak için kurumlar vergisini almaktadır. Farklı ülkelerde, gelir vergisine uygulanan farklı kurallar vardır. Bu vergi türü, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sayılan kurumlara uygulanır. Bu kurumlar:

 • Sermaye şirketleri: Anonim ve Limited Şirketler
 • Kooperatifler
 • İktisadi kamu kuruluşları
 • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
 • İş ortaklıkları
Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Oranı (%) Yasal Dayanak
2017 öncesi 20 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
2018-2020 22 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
2021 25 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
2022 23 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
2023 – 20 Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32
25 (1) 25 Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32

Bu tabloda farklı hesap dönemlerinde uygulanan kurumlar vergisi oranları ve bu oranlara ilişkin yasal dayanaklar görüntülenmektedir. Tabloda yer alan veriler, Türkiye’de kurumlar vergisi oranlarının zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir. Kurumlar vergisi oranları, kurumların belirli dönemlerde karları üzerinden ödedikleri vergi oranlarını ifade eder. Yasal dayanaklar ise bu vergi oranlarının hangi kanun maddelerine dayandığını gösterir. Bu bilgiler, işletmelerin vergi yüklerini değerlendirmelerine ve mali planlamalarını yapmalarına yardımcı olabilir.

Kurumlar Vergisi ile ilgili resmi bilgilere ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda linkine ulaşabileceğiniz resmi kurumun adresi bulunmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı

Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Nedir?

Kurumlar vergisi iki farklı kavram ile ele alınır. Bunlar, Tam Mükellef ve Dar Mükelleftir.

Tam Mükellef: Kanuni ve iş merkezi Türkiye sınırları içinde olan şirketler Kurumlar Vergisi’nde tam mükellef olarak adlandırılırlar.

Dar Mükellef: Kanuni ve iş merkez, Türkiye sınırları içinde olmayan şirketler ise Kurumlar Vergisi’nde dar mükellef olarak adlandırılır.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi hesaplaması, kurumun belirli bir dönemde elde ettiği kazançlar üzerinden yüzde olarak belirlenen oranın uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Her ülkenin Kurumlar Vergisi oranı farklılık gösterir. Şirketinizin faaliyet gösterdiği ülkenin Kurumlar Vergisi oranına göre hesaplama yapmanız gerekmektedir.

Hesaplama yaparken, şirketin kazancından belirli giderler düşülerek kalan kazanç bulunur. Bu kalan kazanca, Kurumlar Vergisi oranı uygulanarak ödemeniz gereken vergi tutarı bulunur.

Örnek:  Şirketiniz 300.000 TL kazanç elde etti ve Kurumlar Vergisi oranı %25 ise, 300.000 x 0,25 = 75.000 TL vergi ödemeniz gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi hesaplama süreci, vergi mevzuatına uygun olarak ve ilgili ülkenin vergi kurallarına göre yapılmalıdır. Profesyonel bir muhasebe veya vergi danışmanından destek almanız önemlidir. Bu şekilde doğru hesaplamalar yaparak şirketinizin vergi yükünü doğru bir şekilde yönetebilirsiniz.

Share

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar *