Blog

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Vergi ve HukukTemmuz 14, 20230

Çifte Vergilendirme Uygulaması Nedir?

Çifte Vergilendirme; vergiye tabi bir gelirin, birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin “Mukim” olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Diğer bir ifade ile; iki veya daha fazla devletin, aynı mükellefe aynı dönemde ve aynı konuda vergi yüklemek istemesi durumudur.

Kendi sınırları içindeki yabancı kişilerin gelirlerinden vergi almak isteyen bir ülke ile diğer ülkelerde gelir elde eden, kendi ülkesinde yaşayan kişilerin gelirlerinden vergi almak isteyen diğer ülke arasındaki vergisel sorunun adı çifte vergilendirme sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.

Her ülkenin kendine göre farklı mevzuata sahip olması nedeniyle günümüzde büyük çifte vergilendirme bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle çifte vergilendirme sorunu, mükellefiyetin tam olarak belirlenemediği durumlarda ortaya çıkmakta ve birtakım etkiler yaratmaktadır.

Türkiye, ilk Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nı 03.11.1970 tarihinde Viyana’da Avusturya ile imzalamıştır. Çifte vergilemeyi önleme anlaşması yürürlükte olan ülkeler:

Sıra Ülkeler Sıra Ülkeler
1 Avusturya 44 Slovenya
2 Norveç 45 Yunanistan
3 Güney Kore 46 Suriye
4 Ürdün 47 Tayland
5 Tunus 48 Sudan
6 Romanya 49 Lüksemburg
7 Hollanda 50 Estonya
8 Pakistan 51 İran
9 İngiltere 52 Fas
10 Finlandiya 53 Lübnan
11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 54 Güney Afrika Cumhuriyeti
12 Fransa 55 Portekiz
13 Almanya 56 Sırbistan-Karadağ
14 İsveç 57 Etiyopya
15 Belçika 58 Bahreyn
16 Danimarka 59 Katar
17 Kazakistan 60 Bosna-Hersek
18 Makedonya 61 Suudi Arabistan
19 Arnavutluk 62 Gürcistan
20 Cezayir 63 Umman
21 Moğolistan 64 Yemen
22 Hindistan 65 İrlanda
23 Malezya 66 Yeni Zelanda
24 Mısır 67 Kanada
25 Çin Halk Cumhuriyeti 68 İsviçre
26 Polonya 69 Brezilya
27 Türkmenistan 70 Avustralya
28 Azerbaycan 71 Malta
29 Bulgaristan 72 Meksika
30 Özbekistan 73 Kosova
31 Amerikan Birleşik Devletleri 74 Filipinler
32 Beyaz Rusya 75 Vietnam
33 Ukrayna 76 Gambiya
34 İsrail 77 Ruanda
35 Slovakya
36 Kuveyt
37 Rusya
38 Endonezya
39 Litvanya
40 Hırvatistan
41 Moldova
42 Singapur
43 Kırgızistan
44 Tacikistan

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının imzalanmasında göz önünde bulundurulan ilkeler

 • İkamet ilkesi: Ev sahibi ülkede yerleşik bulunan kişinin tüm diğer ülkelerde elde ettiği gelirleri, elde edildiği kaynağa bakılmaksızın aynı biçimde vergilendirilmektedir. Diğer deyişle bir kişinin tüm dünyada elde ettiği gelirleri; ikametinin bulunduğu ülkede toplanarak vergilendirilmektedir.
 • Kaynak İlkesi: Bu ilkeye göre; bireylerin ikamet ettikleri ülkeye değil, gelirin elde edildiği yere bakılır. Örneğin; Almanya’da yabancı vergi mükelleflerinin sadece Almanya kaynaklı gelirleri üzerinden Almanya’da vergilendirilmesi gibi.
 • Uyrukluk İlkesi: Bu ilke gereği bir ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişi o ülkeye vergi ödemektedir. Bağımsız bir vergileme ilkesi olmayan “uyrukluk ilkesi” genellikle büyük ekonomik potansiyele sahip ülkelerin diğer ülkelerle yaptıkları anlaşmalarda söz konusu olabilmektedir. Türk Vergi Sisteminde GVK 3.maddede belirtildiği gibi hem uyrukluk ilkesi hem de ikametgâh ilkesine göre vergilendirme yetkisi tespit edilmiştir.

Çifte Vergilendirmeyi Önlemede Ulusal ve Uluslararası Yöntemler

Ulusal Yöntemler

Çeşitli vergi kanunlarında çifte vergilendirmenin önlenmesine veya giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, çifte vergilendirmeyi önleme bakımından aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;

 • İndirim yöntemi (Matrahtan İndirim): İndirim yönteminde, genellikle gelir ve servet vergilerinde ikameti esas alan bir ülkede vergi hesabı yapılırken, yabancı ülkelerde ödenen vergi, hesaplanan vergi matrahından düşürülmektedir. Buna göre, yurt içi ve yurt dışı kazançları toplanmakta; bulunan matrahtan, yabancı ülkede ödenen vergiler indirilerek kalan tutar vergilendirilmektedir
 • Mahsup yöntemi (Vergiden İndirim): Bu yöntemde; vergilendirmede ikameti esas alan bir ülke, vergiyi yurt içinde ve yurt dışında elde edilen tüm gelirler üzerinden hesaplamakta ve yabancı ülkelerde ödenen benzeri vergilerin, hesaplanan toplam vergiden düşülmesini benimsemektedir. Yurt dışı gelirin Türkiye’de beyan edilen gelirler toplamına katkısı ne oranda ise, hesaplanan vergiden indirilecek tutar da o kadar olur. GVK 123.md ve KVK 33.md ile yabancı ülkelerde ödenen vergilerin Türkiye’de mahsubuna imkân tanınmıştır.
 • İstisna yöntemi: Çifte vergilendirmeyi önlemek isteyen bir ülkenin, başka ülkelerde vergilendirilmiş olan konuları vergi dışı tutmasıdır. Bunun için başka ülkelerle anlaşma yapmasına gerek yoktur, Tek yönlü olarak kendi mevzuatında yaptığı düzenlemeler ile, kaynak ülkesinde vergilendirilen unsurları vergiden istisna ederek çifte vergilendirmeyi önleyebilmektedir.

Uluslararası Yöntemler Çifte vergilendirmenin önlenmesinde başvurulacak yollardan biri de vergilendirme yetkileri çatışmayacak şekilde, ülkeler arasında yetkilerin paylaşımını esas alan uluslararası anlaşmalar yapılmasıdır. Çifte vergilendirmeyi önlemeyi amaçlayan anlaşmalar, daha çok gelir ve servet vergileri itibariyle yapılmaktadır.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Düzenlenen Gelir Unsurları Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Düzenlenen Gelir Unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler,
 • Ticari kazançlar,
 • Uluslararası taşımacılık kazançları,
 • Temettü gelirleri,
 • Faiz gelirleri,
 • Gayri maddi hak bedelleri,
 • Sermaye değer artış kazançları,
 • Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
 • Ücret gelirleri,
 • Şirket yönetim kurulu üyelerinin gelirleri,
 • Sanatçı ve sporcu gelirleri,
 • Özel sektör çalışanlarının emekli maaşları,
 • Kamu çalışanlarının ücret gelirleri ve emekli maaşları,
 • Öğretmenler ve öğrencilerin elde ettikleri gelirler,
 • Diğer gelirler,

Anlaşmalarda gelir unsurları ayrı ayrı ele alınmakta ve vergileme yetkisi duruma göre “mukim olunan ülkeye” veya “gelirin elde edildiği kaynak ülkeye” bırakılmakta, bazen de her iki ülke arasında paylaştırılmaktadır. Vergilemenin her iki devlette de yapıldığı durumda; aynı kazançlar üzerinden mükerrer vergilendirmeyi önlemek için, diğer devlette ödenen vergi; mukim olunan devlette Ç.V.Ö.A. hükümleri çerçevesinde mahsup veya istisna edilmektedir.

Share

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar *