Blog

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Şirket KurmaKasım 28, 20230

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim şirketler, yatırımcılar için ideal olan, sermayesi paylara bölünmüş ticaret şirketleridir. Ortaklar sadece sahip oldukları paylar kadar borçtan sorumludur. Bu şirket türü, büyük projeler ve geniş çaplı ticari faaliyetler için uygundur. Anonim şirketler, sermaye toplama ve yatırım çekme konusunda esneklik ve güven sağlar. Bankacılık ve finans gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterirken, hisse senedi ihraç etme ve sermaye artırımı yapma kolaylığı sunarlar. Ayrıca, ticaret siciline tescil edilirler ve borçlarından dolayı sadece şirket malvarlığıyla sorumludurlar. Anonim şirketler, tek bir kişi tarafından kurulabilir ve sermaye şirketleri kategorisine girer.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirketler, genellikle yatırımcılar tarafından tercih edilen ve sermayesi paylara bölünmüş ticaret şirketleri türündendir. Bu şirketlerin öne çıkan özelliği, yatırımcıların veya ortakların şirket borçlarından sadece sahip oldukları paylar kadar sorumlu olmalarıdır. Bu sayede, şirketin riskleri sadece yatırım yapılan sermaye ile sınırlı kalmaktadır. Anonim şirket yapısı, özellikle büyük projeler ve geniş çaplı ticari faaliyetler için idealdir çünkü anonim şirket statüsü, sermaye toplama ve yatırım çekme konusunda daha fazla esneklik ve güven sunar.

Anonim şirketler hangileridir?

Anonim şirketlerin kullanıldığı alanlar geniştir ve bunlar arasında bankacılık ve finans sektörleri öne çıkar. Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansmanı şirketleri bu yapının tipik örneklerindendir. Ayrıca, kart hizmetleri, varlık yönetimi, sigortacılık ve holdingler de anonim şirket statüsünde faaliyet gösterir. Değişen ekonomik koşullarla birlikte döviz büroları, genel mağazacılık, tarım ürünleri depolama ve ürün ihtisas borsası şirketleri de anonim şirket çatısı altında işlerini yürütür.

Anonim Şirketin Avantajları Nelerdir?

Anonim şirket kavramını, şirketler hukuku ve ticaret hukuku bağlamında ele aldığımızda, bu yapılanmanın sağladığı avantajlar ve yükümlülükler daha da netleşmektedir. Girişimciler ve yatırımcılar için anonim şirketlerin tercih edilmesinin nedenleri arasında, hisse senedi ihraç etme ve bu yolla sermaye artırımı yapma kolaylığı, yönetimde profesyonelliğe ve şeffaflığa olanak tanıması ve hissedarların şirket yönetiminden bağımsız olması sayılabilir. Bu özellikler, anonim şirketlerin kuruluş ve işletme süreçlerinde dikkate alınması gereken temel unsurlardır.

Anonim Şirket Nasıl Olur?

Anonim şirketler tüzel kişiliklerdir ve tüzel kişilik ticaret siciline tescil ile gerçekleşir. Kurulan anonim şirketinin borçlarına karşı sorumluluğu mal varlığı ile sınırlanır. Ortaklarının sahip olduğu sorumluluk ise taahhüt edilen sermaye ile olur.

Anonim Şirketler Hangi Hukuki Kategoriye Girer?

Sermaye şirketleri kategorisinde yer alan anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile birlikte anılır. Bu kategoriye dahil olan şirket türlerinde, ortakların sorumluluğu yatırım yaptıkları sermaye ile sınırlıdır. Bu yapı, adi komandit şirketler ve kollektif şirketler gibi şahıs şirketlerinden farklıdır.

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirketler, sermaye şirketleri kategorisine girer ve kuruldukları andan itibaren tüzel kişilik kazanırlar. Ticaret siciline tescil ile resmiyet kazanan bu şirket türleri, borçlarından dolayı yalnızca şirket malvarlığıyla sorumlu olan yapılardır. Bu, pay sahiplerinin şirket borçları karşısında kişisel mal varlıklarının korunması anlamına gelir; pay sahipleri sadece taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar.

Anonim şirket kurmak için belirli bir sermaye gereklidir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, esas sermaye en az 50.000 TL olmalıdır. Ancak, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen ve halka açık olmayan anonim şirketler için bu miktar en az 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket sermayesi, hisse senetleriyle temsil edilir ve sermayenin tamamı ödenene kadar hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz.

Anonim şirketlerin hisse senetleri, menkul kıymet olarak el değiştirebilir ve hisse devri kolayca gerçekleştirilebilir, bu da likidite ve yatırımcılar için cazip bir ortam yaratır. Bununla birlikte, şirketin kuruluşu esnasında ayni sermaye karşılığında alınan hisse senetleri, iki yıl içinde satılamaz.

Kuruluş amacı, ekonomik ve ticari konularda geniş bir yelpazede faaliyet göstermek olan anonim şirketler, belirli bir ticaret unvanı altında faaliyet göstermelidir. Bu unvan, şirketin faaliyet alanını yansıtmalı ve “Anonim Şirketi” ibaresini veya kısaltması olan “A.Ş.”yi içermelidir.

Vergi mükellefi olan anonim şirketler, kurumlar vergisine tabidir ve vergi dairesine karşı muhatap şirket olur. Ayrıca, bu şirket türleri, hisse senedi ve tahvil çıkarma gibi özel haklara da sahiptir, bu da finansal esneklik ve büyüme fırsatları sunar.

Kısacası, anonim şirketler, şirket sahipleri için hem yükümlülüklerini sınırlı tutan hem de finansal ve ticari faaliyetlerde geniş olanaklar sağlayan bir yapı sunar. Bu özellikler, girişimcilerin ve yatırımcıların anonim şirketleri tercih etmelerinin başlıca nedenlerindendir.

Anonim Şirketin Kuruluş Aşamaları Nelerdir? Nasıl kurulur?

Kurumsal bir yapıya sahip olmak ve işletmenizi resmi bir platformda konumlandırmak istiyorsanız, anonim şirket kurulumu mükemmel bir başlangıç olabilir. Anonim şirket, kurucuların ortak iradeleri ve kanuni şartların yerine getirilmesiyle hayat bulur. İşte adım adım anonim şirket kuruluş süreci:

 1. Esas Sözleşmenin Hazırlanması: Anonim şirket kurucuları, öncelikle şirketin amaç ve konularını, sermaye yapısını ve yönetim şeklini detaylandıran bir esas sözleşme hazırlarlar.
 2. Sermaye Taahhüdü: Kurucular, esas sözleşmede belirtilen sermayeyi tamamen ve şartsız bir şekilde ödemeyi taahhüt ederler. Bu taahhüt, şirketin mali temellerinin sağlam olmasını garanti altına alır.
 3. Noter Onayı: Esas sözleşme ve sermaye taahhüdü, noter huzurunda imzalanır ve kurucuların imzaları noterce onaylanır. Bu adım, sürecin yasal bir geçerlilik kazanmasını sağlar.
 4. Ticaret Siciline Tescil: Noter onayından sonra esas sözleşme, anonim şirketin tüzel kişilik kazanabilmesi için ticaret siciline tescil edilir.
 5. Vergi Dairesine Kayıt: Şirket, vergi mükellefiyeti başlatmak ve resmi faturalandırma süreçlerini yönetebilmek için vergi dairesine kaydolur.

Bu adımlar, anonim şirketinizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlar ve ticari faaliyetlere başlamanız için gereken hukuki zemini oluşturur. Her bir adım, şirketinizin uzun vadeli başarısı için kritik önem taşır ve düzenli bir şekilde tamamlanmalıdır.

Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar

Limited ve anonim şirketler, Türkiye’de yaygın olan şirket türleridir. Her birinin farklı yükümlülükleri ve avantajları vardır. İşletme sahipleri ve girişimciler için doğru şirket türünü seçmek önemlidir. Limited ve anonim şirketler arasındaki farklar, işletmelerin büyüme potansiyeli ve esnekliği üzerinde etkili olabilir. İşte bu iki şirket türünün temel farkları:

 1. Pay Devri: Limited şirketlerde pay devri, anonim şirketlere kıyasla daha zor bir süreçtir. Bu, limited şirketlerin hisse senedi piyasasında işlem görmesini engeller ve yatırımcı tabanını genişletmeyi zorlaştırır.
 2. Hisse Senedi Çıkarabilme: Anonim şirketler sermaye payları karşılığında hisse senedi çıkarma hakkına sahipken, limited şirketler bu imkâna sahip değildir.
 3. Halka Açılma: Ortak sayısının 50 ile sınırlı olması ve hisse senedi çıkaramama özellikleri, limited şirketlerin halka açılmasını mümkün kılmaz. Anonim şirketler ise halka açılabilir yapıdadır.
 4. Tahvil Çıkarabilme ve Borçlanma: Limited şirketler, uzun vadeli finansman sağlamak için tahvil çıkaramazlar, bu da büyük ölçekli yatırım projelerini finanse etmelerini zorlaştırır. Anonim şirketler ise tahvil çıkarma yeteneğine sahiptir.
 5. Kamu Borçlarından Sorumluluk: Limited şirket ortakları, şirketin kamu borçlarından kendi sermayeleri oranında sorumlu olurken, anonim şirketlerde bu sorumluluk yönetim kuruluna aittir.
 6. Asgari Sermaye Gerekliliği: Limited şirket kurulumunda asgari sermaye gereksinimi 10.000 TL iken, anonim şirketler için bu tutar 50.000 TL olarak belirlenmiştir.
 7. Sektörel Kısıtlamalar: Limited şirketler, bankacılık ve sigortacılık gibi bazı alanlarda faaliyet gösteremezler.

Anonim Şirket En Az Kaç Şişi ile Kurulur?

Anonim şirketlerin kuruluşu için gereken asgari ortak sayısı eskiden beş kişi iken, şimdi tek bir kişi bile kurabilir. Bu değişiklik, şirket kurma sürecini daha esnek hale getirerek bireylerin ve şirketlerin iş yapış şekillerine daha fazla uyum sağlamalarına olanak tanımıştır. Artık ortak sayısının bir üst limiti yoktur.

Yurtdışında Anonim Şirket kurmak mümkün mü?

Yurtdışında anonim şirket kurmak mümkündür ve pek çok girişimci ve işletme sahibi, çeşitli nedenlerle bu seçeneği tercih etmektedir. Ancak, yurtdışında anonim şirket kurarken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Yerel Mevzuat ve Kurallar: Her ülkenin kendi ticaret ve şirket kanunları vardır. Bu nedenle, şirket kurmayı düşündüğünüz ülkenin yerel mevzuatını ve şirket türleri ile ilgili kurallarını anlamak önemlidir.
 2. Vergi Düzenlemeleri: Yurtdışında şirket kurmanın vergi avantajları olabilir, ancak vergi yükümlülükleri ve çift vergilendirmeyi önlemek için uluslararası vergi düzenlemelerini anlamak gereklidir.
 3. Kuruluş ve İşletme Maliyetleri: Yurtdışında bir şirket kurmanın maliyeti, ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. Kuruluş maliyetleri, yıllık işletme maliyetleri ve potansiyel hukuki masrafları dikkate almak önemlidir.
 4. Yerel Pazar ve İş Kültürü: Hedef pazardaki iş kültürünü ve tüketici davranışlarını anlamak, şirketinizin başarılı olmasında kritik rol oynar.
 5. Hukuki ve Yönetimsel Destek: Yerel hukuk ve işletme uzmanlarından danışmanlık almak, yurtdışında şirket kurarken karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur.
 6. Bankacılık ve Finansman: Yurtdışında şirket kurarken, banka hesapları açma, sermaye transferi ve finansman gibi konularda yerel bankacılık kurallarını bilmek önemlidir.
 7. Dil ve Kültürel Faktörler: İş yapmayı düşündüğünüz ülkenin dili ve kültürel faktörleri, iş ilişkilerinizi ve şirketinizin etkileşimini büyük ölçüde etkileyebilir.
Share

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar *